Volume 20,Issue 11,2009 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Directly Smooth Interpolation Algorithm in Head-Driven Parsing
 • LIU Shui,LI Sheng,ZHAO Tie-Jun and LIU Peng-Yuan
 • 2009,20(11):2915-2924 [Abstract(3623)]  [View PDF(3392)513.99 K]
 • Fuzzy Maximum Scatter Difference Discriminant Criterion Based Clustering Algorithm
 • GAO Jun and WANG Shi-Tong
 • 2009,20(11):2939-2949 [Abstract(3325)]  [View PDF(4019)586.61 K]
 • Minimization of Path Expression Under Structural Integrity Constraints for XML
 • ZHANG Jian-Mei,TAO Shi-Qun and LIANG Ji-Ye
 • 2009,20(11):2977-2987 [Abstract(3189)]  [View PDF(3203)381.60 K]
 • TOA Estimation Based on Match-Filtering Detection for UWB Wireless Sensor Networks
 • WU Shao-Hua,ZHANG Qin-Yu and ZHANG Nai-Tong
 • 2009,20(11):3010-3022 [Abstract(3437)]  [View PDF(3205)474.88 K]
 • Energy Balancing Routing Model and Its Algorithm in Wireless Sensor Networks
 • ZHAO Tong,GUO Tian-De and YANG Wen-Guo
 • 2009,20(11):3023-3033 [Abstract(3746)]  [View PDF(4327)389.53 K]
 • Content-Based Bi-Directional Shared Multicast Routing Protocol
 • CHEN Ji-Ming,PAN Jin-Gui,JU Shi-Guang and BEI Jia
 • 2009,20(11):3034-3044 [Abstract(3242)]  [View PDF(3148)411.10 K]
 • Multi-Link Cooperative Data Forwarding Protocol Based on Fine-Grain Gradient Strategy
 • ZHU Hong-Song,ZHAO Lei,XU Yong-Jun,LI Xiao-Wei and SUN Li-Min
 • 2009,20(11):3045-3059 [Abstract(2950)]  [View PDF(3144)537.28 K]
 • Belief Multiset Formalism for Cryptographic Protocol Analysis
 • DONG Ling,CHEN Ke-Fei and LAI Xue-Jia
 • 2009,20(11):3060-3076 [Abstract(2991)]  [View PDF(3189)558.80 K]
 • Cluster-Based Location Aided Routing Algorithm for Mobile Ad Hoc Networks
 • WANG Yi,DONG Liang,LIANG Tao-Tao,YANG Xin-Yu and ZHANG De-Yun
 • 2009,20(11):3086-3100 [Abstract(3155)]  [View PDF(3694)668.83 K]
 • Review Articles

 • Research and Development on Semantic Web Data Management
 • DU Xiao-Yong,WANG Yan and Lü Bin
 • 2009,20(11):2950-2964 [Abstract(7200)]  [View PDF(6324)373.66 K]
 • Research on Internet Overlay Routing
 • WANG Yang-Yang,BI Jun and WU Jian-Ping
 • 2009,20(11):2988-3000 [Abstract(5945)]  [View PDF(7000)478.85 K]
 • Research and Development on Efficient Pairing Computations
 • ZHAO Chang-An and ZHANG Fang-Guo
 • 2009,20(11):3001-3009 [Abstract(5830)]  [View PDF(8499)347.41 K]
 • Online First

 • M-Elite Coevolutionary Algorithm for Numerical Optimization
 • MU Cai-Hong,JIAO Li-Cheng and LIU Yi
 • 2009,20(11):2925-2938 [Abstract(3556)]  [View PDF(3995)463.64 K]
 • Mining Frequent Subgraph Patterns from Uncertain Graphs
 • ZOU Zhao-Nian,LI Jian-Zhong,GAO Hong and ZHANG Shuo
 • 2009,20(11):2965-2976 [Abstract(12864)]  [View PDF(7221)442.42 K]
 • Integrated Routing Metric for Mobile Ad Hoc Networks
 • ZHANG Xin-Ming,SHI Dong,ZOU Feng-Fu and WANG En-Bo
 • 2009,20(11):3077-3085 [Abstract(3002)]  [View PDF(4132)417.19 K]