Volume 17,Issue 11,2006 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Answring k-nn Query of Chinese Calligrphic Based on Data Grid
 • zhuang-yi,zhuang-yueting and wu-fei
 • 2006,17(11):2289-2301 [Abstract(3699)]  [View PDF(3237)783.81 K]
 • Independent Tasks Scheduling on Tree-Based Grid Comouting Platforms
 • lin-weiwei,qi-deyu,li-yongjuen,wang-zhenyu and zhang-zhili
 • 2006,17(11):2352-2361 [Abstract(4607)]  [View PDF(3342)611.00 K]
 • Special Issue's Articles

 • Preface of Special Issue on Grid Computing
 • JIN Hai and ZHENG Wei-Min
 • 2006,17(11):2221-2223 [Abstract(6043)]  [View PDF(3924)157.99 K]
 • A Schema-Reusable Method on Heterogenous Databases Access and Integration in Grid Environment
 • CHEN Xiao-Wu,PAN Zhang-Sheng and ZHAO Qin-Ping
 • 2006,17(11):2224-2233 [Abstract(6151)]  [View PDF(4020)645.15 K]
 • A Data Prefetching Algorithm for RAM Grid
 • CHU Rui,LU Xi-Cheng and XIAO Nong
 • 2006,17(11):2234-2244 [Abstract(6356)]  [View PDF(4046)599.11 K]
 • A Resource Allocation Mechanism Providing Trust and Incentive in Grid
 • ZHANG Yu,LIN Li,HUAI Jin-Peng,LI Xian-Xian and ZHONG Liang
 • 2006,17(11):2245-2254 [Abstract(6077)]  [View PDF(4624)605.75 K]
 • Dynamic Integration and Construct of Web Services Based on Ontology in Information Grid
 • CHEN Lei,HAN Ying and LI San-Li
 • 2006,17(11):2255-2263 [Abstract(6165)]  [View PDF(3811)1.11 M]
 • QoS-Based Grid Resource Management
 • WU Zhi-Ang,LUO Jun-Zhou and SONG Ai-Bo
 • 2006,17(11):2264-2276 [Abstract(6083)]  [View PDF(4524)834.06 K]
 • A Grid DAG Scheduling Algorithm Based on Fuzzy Clustering
 • DU Xiao-Li,JIANG Chang-Jun,XU Guo-Rong and DING Zhi-Jun
 • 2006,17(11):2277-2288 [Abstract(6649)]  [View PDF(4915)827.54 K]
 • A Database Grid System for Multi-Domain Dynamic Data Integration
 • SHEN De-Rong,YU Ge,NIE Tie-Zheng and KOU Yue
 • 2006,17(11):2302-2313 [Abstract(6190)]  [View PDF(3928)772.41 K]
 • A Cache Based Feedback Grid Scheduling Approach
 • YUAN Ping-Peng,CAO Wen-Zhi and KUANG Ping
 • 2006,17(11):2314-2323 [Abstract(6066)]  [View PDF(4112)674.52 K]
 • A QoS-Guaranteed and Distributed Model for Web Service Discovery
 • GUO De-Ke,REN Yan,CHEN Hong-Hui,XUE Qun-Wei and LUO Xue-Shan
 • 2006,17(11):2324-2334 [Abstract(7465)]  [View PDF(4199)610.98 K]
 • Service Oriented Grid Software Testing Environment
 • GUO Yong,DENG Bo and YI Shuang-Hui
 • 2006,17(11):2335-2340 [Abstract(6232)]  [View PDF(4175)301.08 K]
 • QoS-Awared Grid Workflow Schedule
 • WANG Yong,HU Chun-Ming and DU Zong-Xia
 • 2006,17(11):2341-2351 [Abstract(6209)]  [View PDF(4371)587.23 K]
 • An Adaptive Failure Detector for Grid Based on QoS
 • DONG Jian,ZUO De-Cheng,LIU Hong-Wei and YANG Xiao-Zong
 • 2006,17(11):2362-2372 [Abstract(6205)]  [View PDF(3980)744.70 K]
 • A Sequential Game-Based Resource Allocation Strategy in Grid Environment
 • LI Zhi-Jie,CHENG Chun-Tian,HUANG Fei-Xue and LI Xin
 • 2006,17(11):2373-2383 [Abstract(6574)]  [View PDF(5039)761.33 K]
 • An Intelligent Grid Intrusion Detection System
 • WEI Yu-Xin and WU Mu-Qing
 • 2006,17(11):2384-2394 [Abstract(6196)]  [View PDF(4531)630.28 K]