Volume 32,Issue 2,2021 Table of ContentsDownload Contents

Other Issues:  
  
Review Articles

 • Survey on Information Retrieval-based Software Bug Localization Methods
 • LI Zheng-Liang, CHEN Xiang, JIANG Zhi-Wei, GU Qing
 • 2021,32(2):247-276 [Abstract(1328)]  [View PDF(1095)2.77 M]
 • Survey on Blockchain Consensus Protocol
 • XIA Qing, DOU Wen-Sheng, GUO Kai-Wen, LIANG Geng, ZUO Chun, ZHANG Feng-Jun
 • 2021,32(2):277-299 [Abstract(2004)]  [View PDF(1458)2.19 M]
 • Survey on Load Balancing Mechanism in Data Center
 • LIU Jing-Ling, HUANG Jia-Wei, JIANG Wan-Chun, WANG Jian-Xin
 • 2021,32(2):300-326 [Abstract(1158)]  [View PDF(1236)2.61 M]
 • Survey on Multimodal Visual Language Representation Learning
 • DU Peng-Fei, LI Xiao-Yong, GAO Ya-Li
 • 2021,32(2):327-348 [Abstract(1291)]  [View PDF(1234)2.11 M]
 • Survey on Few-shot Learning
 • ZHAO Kai-Lin, JIN Xiao-Long, WANG Yuan-Zhuo
 • 2021,32(2):349-369 [Abstract(2419)]  [View PDF(4305)2.36 M]
 • Survey on Knowledge-based Zero-shot Visual Recognition
 • FENG Yao-Gong, YU Jian, SANG Ji-Tao, YANG Peng-Bo
 • 2021,32(2):370-405 [Abstract(1177)]  [View PDF(979)3.22 M]
 • Progress and Future Challenges of Security Attacks and Defense Mechanisms in Machine Learning
 • LI Xin-Jiao, WU Guo-Wei, YAO Lin, ZHANG Wei-Zhe, ZHANG Bin
 • 2021,32(2):406-423 [Abstract(1787)]  [View PDF(1355)1.76 M]
 • Survey on Recommendation Systems in Event-based Social Networks
 • LIAO Guo-Qiong, LAN Tian-Ming, HUANG Xiao-Mei, CHEN Hui, WAN Chang-Xuan, LIU De-Xi, LIU Xi-Ping
 • 2021,32(2):424-444 [Abstract(1174)]  [View PDF(712)1.94 M]
 • Survey and Applications of Next Generation Network Processor
 • ZHAO Yu-Yu, CHENG Guang, LIU Xu-Hui, YUAN Shuai, TANG Lu
 • 2021,32(2):445-474 [Abstract(1468)]  [View PDF(739)2.91 M]
 • Network Tomography: Theory and Algorithm
 • LI Hui-Kang, GAO Yi, DONG Wei, CHEN Chun
 • 2021,32(2):475-495 [Abstract(917)]  [View PDF(533)2.01 M]
 • Survey on Deepfakes and Detection Techniques
 • LI Xu-Rong, JI Shou-Ling, WU Chun-Ming, LIU Zhen-Guang, DENG Shui-Guang, CHENG Peng, YANG Min, KONG Xiang-Wei
 • 2021,32(2):496-518 [Abstract(1569)]  [View PDF(2621)2.20 M]
 • Suvery of Medical Image Segmentation Technology Based on U-Net Structure Improvement
 • YIN Xiao-Hang, WANG Yong-Cai, LI De-Ying
 • 2021,32(2):519-550 [Abstract(1463)]  [View PDF(2439)4.17 M]
 • Review of Image Steganalysis Based on Deep Learning
 • CHEN Jun-Fu, FU Zhang-Jie, ZHANG Wei-Ming, CHENG Xu, SUN Xing-Ming
 • 2021,32(2):551-578 [Abstract(1592)]  [View PDF(1430)2.68 M]
 • Survey on Flattening and Folding Methods of Surface
 • YANG Xue, SUN Hong-Yan, DONG Yu, SUN Xiao-Peng
 • 2021,32(2):579-600 [Abstract(1153)]  [View PDF(1004)2.29 M]