Volume 31,Issue 9,2020 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • A Network-Level Green Energy-Saving Mechanism for Backbone Networks
 • ZHANG Jin-Hong, WANG Xing-Wei, YI Bo, HUANG Min
 • 2020,31(9):0 [Abstract(608)]  [View PDF(970)1.25 M]
 • Review Articles

 • Research on Weak-Supervised Person Re-Identification
 • QI Lei, YU Pei-Ze, GAO Yang
 • 2020,31(9):0 [Abstract(608)]  [View PDF(530)1.43 M]
 • Review on Fault Detection Rate in Reliability Model: Modeling, Type and Effectiveness Analysis
 • ZHANG Ce, LIU Hong-Wei, BAI Rui, WANG Kan-Yu, WANG Jin-Yong, LV Wei-Gong, MENG Fan-Chao
 • 2020,31(9):0 [Abstract(546)]  [View PDF(278)2.77 M]
 • Information Retrieval Based Bug Localization: Research Problem, Progress, and Challenges
 • GUO Zhao-Qiang, ZHOU Hui-Cong, LIU Shi-Ran, LI Yan-Hui, CHEN Lin, ZHOU Yu-Ming, XU Bao-Wen
 • 2020,31(9):0 [Abstract(411)]  [View PDF(1086)862.11 K]
 • Survey on Data Management in Blockchain Systems
 • ZHANG Zhi-Wei, WANG Guo-Ren, XU Jian-Liang, DU Xiao-Yong
 • 2020,31(9):0 [Abstract(705)]  [View PDF(524)477.03 K]
 • Special Issue's Articles

 • Cartographer Algorithm and System Implementation Based on Enhanced Pose Fusion of Sweeping Robot
 • ZHANG Liang, LIU Zhi-Yu, CAO Jing-Ying, SHEN Pei-Yi, JIANG De-Zhi, MEI Lin, ZHU Guang-Ming and MIAO Qi-Guang
 • 2020,31(9):0 [Abstract(1372)]  [View PDF(671)762.55 K]
 • Target Tracking Application Deployment Strategy for Edge Computing
 • ZHANG Zhan, ZHANG Xian-Qi, ZUO De-Cheng and FU Guo-Dong
 • 2020,31(9):0 [Abstract(1135)]  [View PDF(1036)883.68 K]
 • Multi-region Power Consumption Optimization of AMOLED Display Based on Visual Saliency
 • LI De-Guang, GUO Bing, ZHANG Rui-Ling, MA You-Zhong, REN Zhen-Qin, ZHAO Xu-Geo, TAN Qing and LI Jun-Ke
 • 2020,31(9):0 [Abstract(906)]  [View PDF(653)1.15 M]
 • SDN Data Plane Software Conformance Test Case Generation Method
 • ZHANG Wen-Wen, XU Tian-Yu, ZHANG Yue and ZHENG Xiao-Yao
 • 2020,31(9):0 [Abstract(886)]  [View PDF(391)496.59 K]
 • Optimization of Multi-port Domain Wall Memory
 • XU Rui, GU Shou-Zhen, Edwin H. -M. SHA, ZHUGE Qing-Feng, SHI Liang and GAO Si-Yuan
 • 2020,31(9):0 [Abstract(808)]  [View PDF(384)552.29 K]
 • Review Articles

 • Survey of Lightweight Neural Network
 • GE Dao-Hui, LI Hong-Sheng, ZHANG Liang, LIU Ru-Yi, SHEN Pei-Yi and MIAO Qi-Guang
 • 2020,31(9):0 [Abstract(3364)]  [View PDF(2895)943.77 K]
 • Special Issue's Articles

 • Improving Adversarial Robustness on Single Model via Feature Fusion and Ensemble Diversity
 • WEI Fan, SONG Yun-Fei, SHAO Ming-Li, LIU Tian, CHEN Xiao-Hong, WANG Xiang-Feng and CHEN Ming-Song
 • 2020,31(9):0 [Abstract(928)]  [View PDF(883)1.06 M]
 • Shelf and AGV path coopeartive optimization algorithm used in intelligent warehousing
 • LIN Yi-Shuai, LI Qing-Shan, LU Peng-Hao, SUN Yunan, WANG Liang and WANG Ying-Zhi
 • 2020,31(9):0 [Abstract(911)]  [View PDF(1684)482.76 K]
 • Black-box Physical Attack against Road Sign Recognition Model via PSO
 • CHEN Jin-Yin, CHEN Zhi-Qing, ZHENG Hai-Bin, SHEN Shi-Jing and SU Meng-Meng
 • 2020,31(9):0 [Abstract(975)]  [View PDF(669)2.39 M]
 • Review Articles

 • Deep Learning for Real-Time Applications: A Survey
 • ZHANG Zheng-Kui, PANG Wei-Guang, XIE Wen-Jing, Lü Ming-Song and WANG Yi
 • 2020,31(9):0 [Abstract(3738)]  [View PDF(2306)626.53 K]