Volume 31,Issue 9,2020 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Preface
 • WANG Quan, WU Zhong-Hai, CHEN Yi-Xiang, MIAO Qi-Guang
 • 2020,31(9):2625-2626 [Abstract(598)]  [View PDF(160)251.01 K]
 • Semantic Mapping Methods Between Expert View and Ontology View
 • CHEN De-Yan, ZHAO Hong, ZHANG Xia
 • 2020,31(9):2855-2882 [Abstract(630)]  [View PDF(254)709.34 K]
 • Network-level Green Energy-saving Mechanism for Backbone Networks
 • ZHANG Jin-Hong, WANG Xing-Wei, YI Bo, HUANG Min
 • 2020,31(9):2926-2943 [Abstract(1309)]  [View PDF(1593)1.25 M]
 • Performance Optimizing Method for Sparse Convolutional Neural Networks on GPU
 • DONG Xiao, LIU Lei, LI Jing, FENG Xiao-Bing
 • 2020,31(9):2944-2964 [Abstract(1258)]  [View PDF(2343)3.41 M]
 • S-Bridge: CPU Load Balancing Agent for Performance Asymmetric Multicore Processors
 • ZHAO Shan, HAO Chun-Liang, ZHAI Jian, LI Ming-Shu
 • 2020,31(9):2965-2979 [Abstract(970)]  [View PDF(1029)1.24 M]
 • Review Articles

 • Survey of Lightweight Neural Network
 • GE Dao-Hui, LI Hong-Sheng, ZHANG Liang, LIU Ru-Yi, SHEN Pei-Yi, MIAO Qi-Guang
 • 2020,31(9):2627-2653 [Abstract(5338)]  [View PDF(5152)943.77 K]
 • Deep Learning for Real-time Applications: A Survey
 • ZHANG Zheng-Kui, PANG Wei-Guang, XIE Wen-Jing, LÜ Ming-Song, WANG Yi
 • 2020,31(9):2654-2677 [Abstract(5662)]  [View PDF(4230)626.53 K]
 • Special Issue's Articles

 • Cartographer Algorithm and System Implementation Based on Enhanced Pose Fusion of Sweeping Robot
 • ZHANG Liang, LIU Zhi-Yu, CAO Jing-Ying, SHEN Pei-Yi, JIANG De-Zhi, MEI Lin, ZHU Guang-Ming, MIAO Qi-Guang
 • 2020,31(9):2678-2690 [Abstract(2453)]  [View PDF(2679)762.55 K]
 • Research on Target Tracking Application Deployment Strategy for Edge Computing
 • ZHANG Zhan, ZHANG Xian-Qi, ZUO De-Cheng, FU Guo-Dong
 • 2020,31(9):2691-2708 [Abstract(2356)]  [View PDF(1971)883.68 K]
 • SDN Data Plane Software Conformance Test Case Generation Method
 • ZHANG Wen-Wen, XU Tian-Yu, ZHANG Yue, ZHENG Xiao-Yao
 • 2020,31(9):2709-2722 [Abstract(1996)]  [View PDF(1175)496.59 K]
 • Optimization of Multi-port Domain Wall Memory
 • XU Rui, GU Shou-Zhen, Edwin H-M Sha, ZHUGE Qing-Feng, SHI Liang, GAO Si-Yuan
 • 2020,31(9):2723-2740 [Abstract(1964)]  [View PDF(891)552.29 K]
 • Multi-region Power Consumption Optimization of AMOLED Display Based on Visual Saliency
 • LI De-Guang, GUO Bing, ZHANG Rui-Ling, MA You-Zhong, REN Zhen-Qin, ZHAO Xu-Ge, TAN Qing, LI Jun-Ke
 • 2020,31(9):2741-2755 [Abstract(2191)]  [View PDF(1330)1.15 M]
 • Improving Adversarial Robustness on Single Model via Feature Fusion and Ensemble Diversity
 • WEI Fan, SONG Yun-Fei, SHAO Ming-Li, LIU Tian, CHEN Xiao-Hong, WANG Xiang-Feng, CHEN Ming-Song
 • 2020,31(9):2756-2769 [Abstract(2009)]  [View PDF(1600)1.06 M]
 • Shelf and AGV Path Cooperative Optimization Algorithm Used in Intelligent Warehousing
 • LIN Yi-Shuai, LI Qing-Shan, LU Peng-Hao, SUN Yu-Nan, WANG Liang, WANG Ying-Zhi
 • 2020,31(9):2770-2784 [Abstract(2041)]  [View PDF(3092)482.76 K]
 • Black-box Adversarial Attack Against Road Sign Recognition Model via PSO
 • CHEN Jin-Yin, CHEN Zhi-Qing, ZHENG Hai-Bin, SHEN Shi-Jing, SU Meng-Meng
 • 2020,31(9):2785-2801 [Abstract(2180)]  [View PDF(1662)2.39 M]
 • Review Articles

 • Review on Fault Detection Rate in Reliability Model
 • ZHANG Ce, LIU Hong-Wei, BAI Rui, WANG Kan-Yu, WANG Jin-Yong, LÜ Wei-Gong, MENG Fan-Chao
 • 2020,31(9):2802-2825 [Abstract(1598)]  [View PDF(1166)2.77 M]
 • Information Retrieval Based Bug Localization: Research Problem, Progress, and Challenges
 • GUO Zhao-Qiang, ZHOU Hui-Cong, LIU Shi-Ran, LI Yan-Hui, CHEN Lin, ZHOU Yu-Ming, XU Bao-Wen
 • 2020,31(9):2826-2854 [Abstract(1793)]  [View PDF(2932)862.11 K]
 • Research on Weak-supervised Person Re-identification
 • QI Lei, YU Pei-Ze, GAO Yang
 • 2020,31(9):2883-2902 [Abstract(2018)]  [View PDF(1742)1.43 M]
 • Survey on Data Management in Blockchain Systems
 • ZHANG Zhi-Wei, WANG Guo-Ren, XU Jian-Liang, DU Xiao-Yong
 • 2020,31(9):2903-2925 [Abstract(2808)]  [View PDF(2751)477.03 K]