Volume 29,Issue S2,2018 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Modality Compensation Based Action Recognition
 • SONG Si-Jie, LIU Jia-Ying, LI Yang-Hao and GUO Zong-Ming
 • 2018,29(S2):1-15 [Abstract(512)]  [View PDF(420)1.60 M]
 • Visual Feature Combination Approach for Zero-Shot Learning
 • YANG Gang, LIU Jin-Lu, LI Xi-Rong and XU Jie-Ping
 • 2018,29(S2):16-29 [Abstract(502)]  [View PDF(333)1.51 M]
 • Image Description Method Based on Generative Adversarial Networks
 • XUE Zi-Yu, GUO Pei-Yu, Zhu Xiao-Bin and ZHANG Nai-Guang
 • 2018,29(S2):30-43 [Abstract(551)]  [View PDF(852)1.80 M]
 • Fusion of Gray Scale Cost Aggregation for Stereo Matching
 • HAN Xian-Jun and YANG Hong-Yu
 • 2018,29(S2):44-53 [Abstract(440)]  [View PDF(253)1.26 M]
 • Robotic Writing System with Intelligent Interactive Learning Ability
 • YANG Ming-Hao, ZHANG Ke, ZHAO Bo-Cheng, ZHU Qing-Jie, PAN Hang, NA Shen-Ruo-Yang, ZHAN Yong-Song and TAO Jian-Hua
 • 2018,29(S2):54-61 [Abstract(466)]  [View PDF(293)1.17 M]
 • Gesture Interaction Model Based on Muscle Sensing
 • FAN Jun-Jun, TIAN Feng, HUANG Jin, LIU Jie, WANG Hong-An and DAI Guo-Zhong
 • 2018,29(S2):62-74 [Abstract(437)]  [View PDF(494)1.39 M]
 • Eye Tracking and Gesture Based Interaction for Target Selection on Large Display
 • CHENG Shi-Wei, ZHU An-Jie and FAN Jing
 • 2018,29(S2):75-85 [Abstract(463)]  [View PDF(310)1.16 M]
 • Method of Behavioral Correlated Stress Perception in Smart Driving
 • ZHANG Si-Mei, WANG Hai-Peng, LIU Dong, ZHANG Tao and DONG Yun-Wei
 • 2018,29(S2):86-95 [Abstract(455)]  [View PDF(269)1.09 M]
 • Leakage-Resilient Password Entry on Smartwatches Based on Semantic Tactile Feedback Guide
 • WANG Peng-Cheng, YANG Qiu-Long and TU Hua-Wei
 • 2018,29(S2):96-107 [Abstract(500)]  [View PDF(296)1.21 M]
 • BCI Assisted Dynamic Target Selection Technique
 • SUN Wei, HUANG Jin, LI Nian-Long, FAN Xiang-Min, TIAN Feng, DAI Guo-Zhong and WANG Hong-An
 • 2018,29(S2):108-119 [Abstract(493)]  [View PDF(509)1.25 M]
 • Real-Time Force Generation Algorithms Based on Double-Touch Interaction
 • WU Xin-Li, HUANG Xin, ZHANG Min-Xiong, YANG Wen-Zhen and PAN Zhi-Geng
 • 2018,29(S2):120-126 [Abstract(526)]  [View PDF(281)797.38 K]