Volume 29,Issue 12,2018 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • O(1.890n) Exact Algorithm for a Class of Separable SAT Problems
 • HUANG Jin-Gui and WANG Sheng-Chun
 • 2018,29(12):3595-3603 [Abstract(2571)]  [View PDF(1352)1.01 M]
 • Research on Large Integer Multiplication Schönhage-Strassen Algorithm's Multi-Core Parallelization
 • ZHAO Yu-Wen, LIU Fang-Fang, JIANG Li-Juan and YANG Chao
 • 2018,29(12):3604-3613 [Abstract(1012)]  [View PDF(898)1.18 M]
 • SLA-Aware Fault-Tolerant Approach for Transactional Composite Service
 • ZHANG Jun-Na, WANG Shang-Guang, SUN Qi-Bo and YANG Fang-Chun
 • 2018,29(12):3614-3634 [Abstract(1764)]  [View PDF(1492)2.27 M]
 • Research on Reconfigurable Security System Modeling and Configuration Generation
 • XIAO Wei, CHEN Xing-Yuan, DU Xue-Hui, LI Hai-Yu and CHEN Yu-Han
 • 2018,29(12):3635-3647 [Abstract(917)]  [View PDF(553)1.36 M]
 • Towards Crowd Worker Selection for Crowdsourced Testing Task
 • CUI Qiang, WANG Jun-Jie, XIE Miao and WANG Qing
 • 2018,29(12):3648-3664 [Abstract(950)]  [View PDF(671)1.94 M]
 • Tabu Search in Covering Array Generation
 • WANG Yan, NIE Chang-Hai, NIU Xin-Tao, WU Hua-Yao and XU Jia-Xi
 • 2018,29(12):3665-3691 [Abstract(1066)]  [View PDF(760)2.89 M]
 • Method for User Interface Development with Perceptual Control Theory Based Task Analysis
 • LI Juan-Ni, HUA Qing-Yi, WU Hao, CHEN Rui, SU Hui and ZHOU Yun
 • 2018,29(12):3692-3715 [Abstract(957)]  [View PDF(498)2.74 M]
 • Time-Aware Web Service QoS Monitoring Approach Under Dynamic Environments
 • HE Zhi-Peng, ZHANG Peng-Cheng, JIANG Yan, JI Shun-Hui and LI Wen-Rui
 • 2018,29(12):3716-3732 [Abstract(2093)]  [View PDF(1089)1.99 M]
 • Method of Minimality-Checking of Candidate Solution for Minimal Hitting Set Algorithm
 • LIU Si-Guang, OUYANG Dan-Tong and ZHANG Li-Ming
 • 2018,29(12):3733-3746 [Abstract(867)]  [View PDF(492)1.73 M]
 • User Rating Prediction Based on Trust-Driven Probabilistic Matrix Factorization
 • DU Dong-Fang, XU Tong, LU Ya-Nan, GUAN Chu, LIU Qi and CHEN En-Hong
 • 2018,29(12):3747-3763 [Abstract(999)]  [View PDF(635)1.97 M]
 • Batch Edge-Removal Clustering Based on Random kNN Graph
 • LEI Xiao-Feng, CHEN Jiao, MAO Shan-Jun and XIE Kun-Qing
 • 2018,29(12):3764-3785 [Abstract(976)]  [View PDF(1251)3.01 M]
 • Manifold Dimensional Reduction Algorithm Based on Tangent Space Discriminant Learning
 • WANG Rui and WU Xiao-Jun
 • 2018,29(12):3786-3798 [Abstract(965)]  [View PDF(617)1.45 M]
 • Parallel Pattern Matching Algorithm with Sparse Gap Constraint
 • ZHOU Kai-Lai, CHEN Hong, XIONG Zi-Yi, LI Cui-Ping and SUN Hui
 • 2018,29(12):3799-3819 [Abstract(912)]  [View PDF(503)2.42 M]
 • Direct Anonymous Authentication Protocol for Roaming Services Based on Fuzzy Identity
 • ZHOU Yan-Wei, YANG Bo and WANG Xin
 • 2018,29(12):3820-3836 [Abstract(881)]  [View PDF(564)1.92 M]
 • Database Authentication Watermarking Algorithm in Order Preserving Encrypted Domain
 • XIANG Shi-Jun and HE Jia-Yong
 • 2018,29(12):3837-3852 [Abstract(933)]  [View PDF(816)1.74 M]
 • Method for BGP-LDoS Attack Detection of Inter Domain Routing System Based on the Theory of Catastrophe Equilibrium State
 • MIAO Fu, ZHANG Lian-Cheng, GUO Yi, WANG Yu and WANG Zhen-Xing
 • 2018,29(12):3853-3867 [Abstract(887)]  [View PDF(560)1.88 M]
 • Energy Starvation Avoidance Mobile Charging for Wireless Rechargeable Sensor Networks
 • ZHU Jin-Qi, FENG Yong, SUN Hua-Zhi, LIU Ming and ZHANG Zhao-Nian
 • 2018,29(12):3868-3885 [Abstract(2951)]  [View PDF(2183)1.90 M]
 • Robust Delay-Aware Routing Protocol
 • LAN Xuan-Yu, CHEN Xiao-Jiang, XU Dan, PENG Yao and FANG Ding-Yi
 • 2018,29(12):3886-3903 [Abstract(1001)]  [View PDF(619)1.95 M]
 • Efficient Implementation Method for LFA
 • GENG Hai-Jun, SHI Xin-Gang, WANG Zhi-Liang, YIN Xia and YIN Shao-Ping
 • 2018,29(12):3904-3920 [Abstract(1634)]  [View PDF(1126)1.69 M]
 • General SpMV Implementation in Many-Core Domestic Sunway 26010 Processor
 • LIU Fang-Fang, YANG Chao, YUAN Xin-Hui, WU Chang-Mao and AO Yu-Long
 • 2018,29(12):3921-3932 [Abstract(967)]  [View PDF(872)1.44 M]