Volume 28,Issue 5,2017 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Trade-Off Costs of Software Non-Functional Requirements
 • ZHANG Xuan, WANG Xu, LI Tong, BAI Chuan and KANG Yan-Ni
 • 2017,28(5):1247-1270 [Abstract(1847)]  [View PDF(1860)2.02 M]
 • Overlapping Deep Web Data Source Selection Based on Stratified Sampling
 • JIANG Jun-Yan, PENG Zhi-Yong, WU Xiao-Ying, PENG Cheng-Chen and WANG Min
 • 2017,28(5):1271-1295 [Abstract(1983)]  [View PDF(1434)2.01 M]
 • Congested Link Loss Rate Range Inference Algorithm in IP Network
 • CHEN Yu, ZHOU Wei, DUAN Zhe-Min, QIAN Ye-Kui and ZHAO Xin
 • 2017,28(5):1296-1314 [Abstract(1543)]  [View PDF(1256)888.88 K]
 • Inter-Process Asynchronous Communication in Autonomous Vehicle Based on Shared Memory
 • CHEN Cun-Tong, ZHAO Jun-Qiao, YE Chen, DENG Rong, GUAN Lin-Ting and LI De-Yi
 • 2017,28(5):1315-1325 [Abstract(2013)]  [View PDF(2526)2.34 M]
 • Special Issue's Articles

 • 形式化方法与应用专题前言
 • 董威,赵建华,吕鸣松
 • 2017,28(5):1049-1050 [Abstract(2124)]  [View PDF(2035)353.21 K]
 • Automatic Approach of Generating Summaries for Common Loops and Its Application
 • ZHAI Juan, TANG Zhen-Hao, LI Bin, ZHAO Jian-Hua and LI Xuan-Dong
 • 2017,28(5):1051-1069 [Abstract(2740)]  [View PDF(1536)1.07 M]
 • Temporal Definability of Regular Model Classes
 • WANG Shan-Xia, MA Ming-Hui, CHEN Wu and DENG Hui-Wen
 • 2017,28(5):1070-1079 [Abstract(2249)]  [View PDF(1419)615.63 K]
 • Coverability Problem of Asynchronous Multi-Process Timed Automata
 • LIU Li and LI Guo-Qiang
 • 2017,28(5):1080-1090 [Abstract(2347)]  [View PDF(1803)627.50 K]
 • Diagnosability of Discrete-Event Systems with Uncertain Observations
 • WEN Xi-Ming, YU Quan, CHANG Liang and WANG Ju
 • 2017,28(5):1091-1106 [Abstract(2571)]  [View PDF(1800)898.71 K]
 • Convergence-Oriented Static Approach for Simplifying Execution Traces of Concurrent Programs
 • CHANG Xi, XUE Jian-Xin, ZHANG Zhuo and MAO Xiao-Guang
 • 2017,28(5):1107-1117 [Abstract(2720)]  [View PDF(1273)684.44 K]
 • Safety Verification of Trajectory Planning for Multiple Robots
 • LIU Tao, WANG Shu-Ling and ZHAN Nai-Jun
 • 2017,28(5):1118-1127 [Abstract(2823)]  [View PDF(1809)587.08 K]
 • Self-Adaptive Statistical Model Checking Approach for CPS
 • DU De-Hui, ZAN Hui, JIANG Kai-Qiang and CHENG Bei
 • 2017,28(5):1128-1143 [Abstract(2811)]  [View PDF(2777)1.23 M]
 • Co-Verification Approach to Control Software Program for CPS
 • ZHANG Yu, DONG Yun-Wei, FENG Wen-Long and HUANG Meng-Xing
 • 2017,28(5):1144-1166 [Abstract(2488)]  [View PDF(3209)1.03 M]
 • Specification and Runtime Verification for Activity-Oriented Context-Aware Applications
 • LI Xuan-Song, TAO Xian-Ping, LÜ Jian and SONG Wei
 • 2017,28(5):1167-1182 [Abstract(2848)]  [View PDF(1542)685.17 K]
 • Survey on Formal Method of Trustworthy Construction for Communication-Based Train Control Systems
 • CHEN Ming-Song, BAO Yong-Xiang, SUN Hai-Ying, MIAO Wei-Kai, CHEN Xiao-Hong and ZHOU Ting-Liang
 • 2017,28(5):1183-1203 [Abstract(2799)]  [View PDF(5444)923.66 K]
 • Formal Verification of Memory Management System in Spacecraft Using Event-B
 • QIAO Lei, YANG Meng-Fei, TAN Yan-Liang, PU Ge-Guang and YANG Hua
 • 2017,28(5):1204-1220 [Abstract(2620)]  [View PDF(1708)2.33 M]
 • Partial Evaluator for peC and Its Application to Compiler Validation
 • GUO De-Gui, WANG Guan-Cheng, LÜ Shuai and LIU Lei
 • 2017,28(5):1221-1232 [Abstract(2400)]  [View PDF(1908)700.98 K]
 • Key Translations of the Trustworthy Compiler L2C and Its Design and Implementation
 • SHANG Shu, GAN Yuan-Ke, SHI Gang, WANG Sheng-Yuan and DONG Yuan
 • 2017,28(5):1233-1246 [Abstract(2648)]  [View PDF(1783)772.48 K]