Volume 28,Issue 1,2017 Table of Contents

Other Issues:  
  
Review Articles

 • Evolutionary Algorithms for Knapsack Problems
 • WANG Xi-Zhao and HE Yi-Chao
 • 2017,28(1):1-16 [Abstract(10432)]  [View PDF(4159)1.75 M]
 • Anomaly Detection for Trajectory Big Data: Advancements and Framework
 • MAO Jia-Li, JIN Che-Qing, ZHANG Zhi-Gang and ZHOU Ao-Ying
 • 2017,28(1):17-34 [Abstract(5697)]  [View PDF(8766)2.02 M]
 • Survey on Spatiotemporal Crowdsourced Data Management Techniques
 • TONG Yong-Xin, YUAN Ye, CHENG Yu-Rong, CHEN Lei and WANG Guo-Ren
 • 2017,28(1):35-58 [Abstract(5882)]  [View PDF(5627)2.87 M]
 • State-of-the-Art Survey of Transaction Processing in Non-Volatile Memory Environments
 • PAN Wei, LI Zhan-Huai, DU Hong-Tao, ZHOU Chen-Chao and SU Jing
 • 2017,28(1):59-83 [Abstract(3860)]  [View PDF(7293)2.73 M]
 • Research on Node Influence Analysis in Social Networks
 • HAN Zhong-Ming, CHEN Yan, LIU Wen, YUAN Bi-Hong, LI Meng-Qi and DUAN Da-Gao
 • 2017,28(1):84-104 [Abstract(4816)]  [View PDF(5739)2.49 M]
 • Current Research and Future Perspective on IP Network Performance Measurement
 • HU Zhi-Guo, TIAN Chun-Qi, DU Liang, GUAN Xiao-Qiang and CAO Feng
 • 2017,28(1):105-134 [Abstract(4335)]  [View PDF(3877)3.65 M]
 • Survey on Information Flow Control
 • WU Ze-Zhi, CHEN Xing-Yuan, YANG Zhi and DU Xue-Hui
 • 2017,28(1):135-159 [Abstract(4593)]  [View PDF(2746)2.70 M]
 • Survey on Content-Based Image Segmentation Methods
 • JIANG Feng, GU Qing, HAO Hui-Zhen, Li Na, GUO Yan-Wen and CHEN Dao-Xu
 • 2017,28(1):160-183 [Abstract(6325)]  [View PDF(9124)3.12 M]