Volume 26,Issue S2,2015 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Image-Based Detection and Response of Continuous Fast Collision Between Cloth and Human Body
 • LIN Ling, ZHANG Ming-Min, PAN Zhi-Geng and QIU Kai-Jia
 • 2015,26(S2):1-7 [Abstract(1085)]  [View PDF(1642)1.45 M]
 • Node Dynamic Selection in Camera Networks Based on Reinforcement Learning
 • LI Qian, SUN Zheng-Xing, CHEN Song-Le and XIA Shi-Ming
 • 2015,26(S2):8-19 [Abstract(1202)]  [View PDF(1043)2.20 M]
 • Evaluating Aesthetics Quality in Portrait Photos
 • WANG Chao-Hui, PU Yuan-Yuan, XU Dan, ZHU Juan and TAO Ze-En
 • 2015,26(S2):20-28 [Abstract(1217)]  [View PDF(1566)1.90 M]
 • 3D Human Body Reconstruction and Optimization Using One Kinect-Like Depth Camera
 • XU Hong-Yao, LI Zhong, JIN Xiao-Gang and MA Li-Zhuang
 • 2015,26(S2):29-41 [Abstract(1156)]  [View PDF(2726)1.91 M]
 • Feature-Preserving Tetrahedralization and Optimization for 3D Models
 • WANG Jun-Liang, LI Zhong, JIN Xiao-Gang and MA Li-Zhuang
 • 2015,26(S2):42-51 [Abstract(1032)]  [View PDF(1058)2.87 M]
 • Price-Based Incentive Mechanism for P2P Anonymous Communication System
 • ZHENG Ming, WU Jian-Ping and LIU Wu
 • 2015,26(S2):52-60 [Abstract(1167)]  [View PDF(1062)1.14 M]
 • Priority-Based Congestion Control Scheme for Deadline-Aware TCP in Data Center Networks
 • YE Jin, LI Tao-Shen and GE Zhi-Hui
 • 2015,26(S2):61-70 [Abstract(1508)]  [View PDF(4043)1.33 M]
 • Capacity Estimation by Genetic Algorithm in Wireless Networks with Successive Interference Cancellation
 • LÜ Shao-He, LI Wen, SHEN Hu and WANG Xiao-Dong
 • 2015,26(S2):71-77 [Abstract(1287)]  [View PDF(1052)982.51 K]
 • Local Cloud Task Scheduling Algorithm Based on Improved GEP and Change of Resources
 • LI Kun-Lun, WANG Jun, SONG Jian and DONG Qing-Yun
 • 2015,26(S2):78-89 [Abstract(1328)]  [View PDF(2188)1.49 M]
 • Characteristics Extraction and Detection of RoQ Attack
 • WEN Kun, YANG Jia-Hai, LI Chen-Xi, CHENG Feng-Juan and YIN Hui
 • 2015,26(S2):90-99 [Abstract(1240)]  [View PDF(1207)1.45 M]
 • User-Demand-Aware Wireless Access Point Association Strategy
 • LI Ke, WANG Huan-Zhao, ZHANG Peng and HU Cheng-Chen
 • 2015,26(S2):100-110 [Abstract(1237)]  [View PDF(1440)1.38 M]
 • Multidimensional Information-Based Tracking System
 • XU Wei-Dong, ZHOU Chuan-Jie, CHEN Zhe and WANG Xin
 • 2015,26(S2):111-118 [Abstract(2072)]  [View PDF(1668)427.35 K]
 • User-Oriented Redundancy Elimination Mechanism in Enterprise WLANs
 • ZHOU Xin-Sheng and XUE Guang-Tao
 • 2015,26(S2):119-127 [Abstract(1187)]  [View PDF(1229)1.09 M]
 • Human Action Recognition Through Part-Configured Human Detection Response Feature Maps
 • WANG Lei, WU Jun, ZHOU Zhi-Min, ZHAO Xu and LIU Yun-Cai
 • 2015,26(S2):128-136 [Abstract(1327)]  [View PDF(1295)1.43 M]
 • Saliency Detection Using Self Organizing Map and Manifold Learning
 • CHEN Jia-Zhong, CAO Hua, SU Shu-Guang and YI Si-Gang
 • 2015,26(S2):137-144 [Abstract(1345)]  [View PDF(1073)1.12 M]
 • Exploiting Social Media Information for Relational User Attribute Inference
 • XIANG Lian-Cheng, FANG Quan, SANG Ji-Tao, XU Chang-Sheng and LU Dong-Yuan
 • 2015,26(S2):145-154 [Abstract(1203)]  [View PDF(1699)1.63 M]
 • Player Detection and Segmentation in Sports Video
 • YAO Qin-Ru, TANG Jiu-Fei, YU Jun-Qing and WANG Zeng-Kai
 • 2015,26(S2):155-164 [Abstract(1237)]  [View PDF(1910)1.64 M]
 • Analysis of Oxygen Saturation Detection Method on Intelligent Mobile Devices
 • CHEN Yi-Neng, DENG Xiao-Ming, HE Yue, LU Lu, TIAN Feng, WANG Feng, DAI Guo-Zhong and WANG Hong-An
 • 2015,26(S2):165-176 [Abstract(1246)]  [View PDF(2387)3.29 M]
 • Automatic Generation of Sentences for Natural Interaction of Multi-Channel Interactive System
 • GAO Ting-Li, TAO Jian-Hua, YANG Ming-Hao, ZHANG Da-Wei, CHAO Lin-Lin, LI Hao, CHE Hao, LI Ya and LIU Bin
 • 2015,26(S2):177-188 [Abstract(1262)]  [View PDF(8273)1.66 M]
 • Power Model for Smartphones Considering Hardware Utilization and Power Delay
 • SU Jing-Fang, LÜ Yong-Qiang, LI Xing-Hua and FENG Fei-Fei
 • 2015,26(S2):189-197 [Abstract(1158)]  [View PDF(2029)1.26 M]
 • Kinect-Based Virtual Performance System of National Bowed String Instruments
 • ZHANG Shi-Cheng, CHEN Gen-Fang, ZHANG Ming-Min, ZHAO Pei-Tao and PAN Zhi-Geng
 • 2015,26(S2):198-207 [Abstract(1432)]  [View PDF(1669)1.42 M]
 • Image Saliency Detection Based on Closure Prior
 • CHEN Jia-Zhong, MA Bing-Peng, FANG Ye-Bin, LI Rong and CAO Hua
 • 2015,26(S2):208-217 [Abstract(1380)]  [View PDF(1190)1.83 M]
 • Congestion Control Based Load Balancing Routing in Unstructured P2P Networks
 • SHEN Xiang-Jun, CHANG Qing, YAO Yin and ZHA Zheng-Jun
 • 2015,26(S2):218-227 [Abstract(1195)]  [View PDF(1315)1.30 M]
 • Scalable Locality Sensitive Hashing Scheme for Dynamic High-Dimensional Data Indexing
 • HU Hai-Miao and JIANG Fan
 • 2015,26(S2):228-238 [Abstract(1429)]  [View PDF(1838)1.78 M]
 • HEVC Encoder Optimization for CPU-GPU Platform
 • LUO Fa-Lei, WANG Shan-She, MA Jun-Cheng, MA Si-Wei and GAO Wen
 • 2015,26(S2):239-246 [Abstract(2049)]  [View PDF(1414)1.12 M]
 • Parallelizing and Optimizing Maximum Noise Fraction Rotation on Multi-Cores and Many-Cores
 • FANG Min-Quan, ZHANG Wei-Min, GAO Chang and FANG Jian-Bin
 • 2015,26(S2):247-256 [Abstract(1311)]  [View PDF(1391)1.65 M]
 • Method of Response-Time Analysis for Mixed Criticality Systems
 • BAI En-Ci and ZHANG Wei-Zhe
 • 2015,26(S2):257-262 [Abstract(1226)]  [View PDF(1357)1.10 M]
 • Android Multi-Level System Permission Management Approach
 • LUO Yang, ZHANG Qi-Xun, SHEN Qing-Ni, LIU Hong-Zhi and WU Zhong-Hai
 • 2015,26(S2):263-271 [Abstract(1602)]  [View PDF(2260)1.16 M]
 • Approach to Estimating Energy Consumption for Mobile Software Based on AADL Language
 • DU Xin, WANG Xiao-Hong, NI You-Cong and LUO Zeng
 • 2015,26(S2):272-280 [Abstract(1220)]  [View PDF(1098)1.04 M]