Volume 26,Issue 6,2015 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Testing Platform for Floating Mathematical Function Libraries
 • XU Jin-Chen, HUANG Yong-Zhong, GUO Shao-Zhong, ZHOU Bei and ZHAO Jie
 • 2015,26(6):1306-1321 [Abstract(2375)]  [View PDF(3869)1016.64 K]
 • Software Protection Based on Virtual Machine with Time Diversity
 • FANG Ding-Yi, ZHAO Yuan, WANG Huai-Jun, GU Yuan-Xiang and XU Guang-Lian
 • 2015,26(6):1322-1339 [Abstract(2270)]  [View PDF(2492)1.14 M]
 • Research on Generic Constraints of Apla
 • ZUO Zheng-Kang and XUE Jin-Yun
 • 2015,26(6):1340-1355 [Abstract(2269)]  [View PDF(2196)1.01 M]
 • Diagnosability of Discrete Event Systems with an Incomplete Model
 • WANG Xiao-Yu, OUYANG Dan-Tong and ZHAO Xiang-Fu
 • 2015,26(6):1373-1385 [Abstract(2447)]  [View PDF(2207)668.64 K]
 • Worst-Separated Couple-Resolution Discriminant Analysis
 • YANG Lei-Lei and CHEN Song-Can
 • 2015,26(6):1386-1394 [Abstract(2544)]  [View PDF(1933)619.66 K]
 • Algorithm to Solve the Cold-Start Problem in New Item Recommendations
 • YU Hong and LI Jun-Hua
 • 2015,26(6):1395-1408 [Abstract(2948)]  [View PDF(4430)705.12 K]
 • Unit Selection in Tibetan Speech Synthesis
 • Cairangzhuoma, LI Yong-Ming and CAI Zhi-Jie
 • 2015,26(6):1409-1420 [Abstract(2406)]  [View PDF(2127)770.61 K]
 • Similarity Join Algorithm Based on Entity
 • LIU Xue-Li, WANG Hong-Zhi, LI Jian-Zhong and GAO Hong
 • 2015,26(6):1421-1437 [Abstract(2892)]  [View PDF(2772)852.02 K]
 • Research on I/O Cost of MapReduce Join
 • SONG Jie, LI Tian-Tian, ZHU Zhi-Liang, BAO Yu-Bin and YU Ge
 • 2015,26(6):1438-1456 [Abstract(2494)]  [View PDF(2586)1.01 M]
 • Differential Privacy Publishing Strategy for Distributed Transaction Data
 • OUYANG Jia, YIN Jian and LIU Shao-Peng
 • 2015,26(6):1457-1472 [Abstract(2795)]  [View PDF(2948)847.63 K]
 • Modeling on Opinion Leader's Influence in Microblog Message Propagation and Its Application
 • WANG Chen-Xu, GUAN Xiao-Hong, QIN Tao and ZHOU Ya-Dong
 • 2015,26(6):1473-1485 [Abstract(3100)]  [View PDF(4324)723.74 K]
 • Wireless Sensor Networks for Bridge Structural Health Monitoring
 • YU Shu-Ying, WU Xiao-Bing, CHEN Gui-Hai, DAI Hai-Peng and HONG Wei-Xing
 • 2015,26(6):1486-1498 [Abstract(2552)]  [View PDF(3215)709.56 K]
 • Parked-Vehicle Assisted Data Dissemination Paradigm for Urban Vehicular Ad Hoc Networks
 • ZHAO Hui, LIU Ming, LIU Nian-Bo, GONG Hai-Gang, ZHOU Sheng-Er and WU Yue
 • 2015,26(6):1499-1515 [Abstract(2228)]  [View PDF(2607)1.02 M]
 • Unchoking Scheme Based on Probabilistic Link Exchange to Resist Free-Riding
 • LI Zhi-Jun, JIANG Shou-Xu and LI Xiao-Yi
 • 2015,26(6):1516-1533 [Abstract(2155)]  [View PDF(2112)1022.90 K]
 • Access Control Policy Refinement Technology Based on Open Logic R-Refutation Calculus
 • WU Ying-Hong, HUANG Hao, LÜ Qing-Wei, ZENG Qing-Kai and ZHANG Di-Ming
 • 2015,26(6):1534-1556 [Abstract(2442)]  [View PDF(2566)1.51 M]
 • Review Articles

 • Research on SIMD Auto-Vectorization Compiling Optimization
 • GAO Wei, ZHAO Rong-Cai, HAN Lin, PANG Jian-Min and DING Rui
 • 2015,26(6):1265-1284 [Abstract(6644)]  [View PDF(4718)1.00 M]
 • Research on Software Misconfiguration Troubleshooting
 • CHEN Wei, HUANG Xiang, QIAO Xiao-Qiang, WEI Jun and ZHONG Hua
 • 2015,26(6):1285-1305 [Abstract(4540)]  [View PDF(3052)966.71 K]
 • Research on Social Recommender Systems
 • MENG Xiang-Wu, LIU Shu-Dong, ZHANG Yu-Jie and HU Xun
 • 2015,26(6):1356-1372 [Abstract(6716)]  [View PDF(8304)877.35 K]