Volume 26,Issue 5,2015 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Sparse Label Propagation: A Robust Domain Adaptation Learning Method
 • TAO Jian-Wen, Fu-Lai CHUNG, WANG Shi-Tong and YAO Qi-Fu
 • 2015,26(5):977-1000 [Abstract(3338)]  [View PDF(3422)1.77 M]
 • Membrane Clustering Algorithm with Hybrid Evolutionary Mechanisms
 • PENG Hong, JIANG Yang, WANG Jun and Mario J. PÉREZ-JIMÉNEZ
 • 2015,26(5):1001-1012 [Abstract(3629)]  [View PDF(2570)991.58 K]
 • Contents

 • Evolutionary Algorithm Based on Information Separation for Many-Objective Optimization
 • ZHENG Jin-Hua, SHEN Rui-Min, LI Mi-Qing and ZOU Juan
 • 2015,26(5):1013-1036 [Abstract(2782)]  [View PDF(3016)1.67 M]
 • Domain-Free Information Algebraic Model and Algorithm Based on Soft Set
 • XU Ge-Ni, LI Yong-Ming and GUAN Xue-Chong
 • 2015,26(5):1037-1047 [Abstract(2028)]  [View PDF(2108)724.87 K]
 • Contents

 • Trajectory Prediction Algorithm Based on Gaussian Mixture Model
 • QIAO Shao-Jie, JIN Kun, HAN Nan, TANG Chang-Jie, Gesangduoji and Louis Alberto GUTIERREZ
 • 2015,26(5):1048-1063 [Abstract(3895)]  [View PDF(7634)1.59 M]
 • Parallel and Incremental Algorithm for Knowledge Update Based on Rough Sets in Cloud Platform
 • ZHANG Jun-Bo, LI Tian-Rui, PAN Yi, LUO Chuan and TENG Fei
 • 2015,26(5):1064-1078 [Abstract(4021)]  [View PDF(3059)1.09 M]
 • Related-Subspace-Based Local Outlier Detection Algorithm Using MapReduce
 • ZHANG Ji-Fu, LI Yong-Hong, QIN Xiao and XUN Ya-Ling
 • 2015,26(5):1079-1095 [Abstract(3963)]  [View PDF(3643)1.04 M]
 • Strict Pattern Matching with General Gaps and One-Off Condition
 • CHAI Xin, JIA Xiao-Fei, WU You-Xi, JIANG He and WU Xin-Dong
 • 2015,26(5):1096-1112 [Abstract(3812)]  [View PDF(2490)1.03 M]
 • Contents

 • Density-Based Cluster Structure Mining Algorithm for High-Volume Data Streams
 • YU Yan-Wei, WANG Huan, WANG Qin and ZHAO Jin-Dong
 • 2015,26(5):1113-1128 [Abstract(3034)]  [View PDF(2695)1.65 M]
 • Secure Certificateless Aggregate Signature Scheme
 • CHEN Hu, WEI Shi-Min, ZHU Chang-Jie and YANG Yi
 • 2015,26(5):1173-1180 [Abstract(3350)]  [View PDF(2712)725.71 K]
 • Encryption Algorithm Supporting Relational Calculations in Cloud Computing
 • HUANG Ru-Wei, GUI Xiao-Lin, CHEN Ning-Jiang and YAO Jing
 • 2015,26(5):1181-1195 [Abstract(2975)]  [View PDF(2741)1.01 M]
 • Key Leakage-Resilient Secure Cryptosystem with Hierarchical Wildcard Pattern Delegation
 • ZHANG Ming-Wu, WANG Chun-Zhi, YANG Bo and Tsuyoshi TAKAGI
 • 2015,26(5):1196-1212 [Abstract(2437)]  [View PDF(2690)1.15 M]
 • Contents

 • Theoretical Analysis on the Performance of PalmPhasor Algorithm
 • LENG Lu, LI Ming, Andrew Beng Jin TEOH and Cheonshik KIM
 • 2015,26(5):1237-1250 [Abstract(3309)]  [View PDF(2373)925.52 K]
 • Contents

 • Shape Feature Matching Algorithm of Ear Point Cloud Using Path Following
 • SUN Xiao-Peng, LI Si-Hui, WANG Lu, HAN Feng and WEI Xiao-Peng
 • 2015,26(5):1251-1264 [Abstract(2279)]  [View PDF(2394)1.19 M]
 • Review Articles

 • Survey on Access Control Technologies for Cloud Computing
 • WANG Yu-Ding, YANG Jia-Hai, XU Cong, LING Xiao and YANG Yang
 • 2015,26(5):1129-1150 [Abstract(7322)]  [View PDF(5694)1.32 M]
 • Research and Development of Memory Forensics
 • ZHANG Yu, LIU Qing-Zhong, LI Tao, Wu Li-Hua and SHI Chun
 • 2015,26(5):1151-1172 [Abstract(4801)]  [View PDF(3590)1.35 M]
 • Advances in Three-Dimensional Multiscale Geometrical Analysis
 • SONG Chuan-Ming, ZHAO Chang-Wei, LIU Dan and WANG Xiang-Hai
 • 2015,26(5):1213-1236 [Abstract(4613)]  [View PDF(3036)1.83 M]