Volume 24,Issue 2,2013 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Erasure-Coding Algorithm in Mobile Low-Duty-Cycle Opportunistic Networks Based on Energy-Aware
 • CHEN Liang-Yin,LIU Zhen-Lei,ZOU Xun,XU Zheng-Kun,GUO Zhen-Qian,ZHANG Jing-Yu,YUAN Ping and LIU Yan
 • 2013,24(2):230-242 [Abstract(2979)]  [View PDF(2729)]
 • Double Neighborhood Search Algorithm in Multicast Aggregation
 • WANG Xue-Shun,YU Shao-Hua and DAI Jin-You
 • 2013,24(2):243-254 [Abstract(2166)]  [View PDF(2472)]
 • Estimation Algorithms of the Flow Number from Sampled Packets on Approximate Approaches
 • CHENG Guang and TANG Yong-Ning
 • 2013,24(2):255-265 [Abstract(2386)]  [View PDF(3068)]
 • Provably Secure Intrusion-Resilient Public-Key Encryption Scheme in the Standard Model
 • YU Jia,CHENG Xiang-Guo,LI Fa-Gen,PAN Zhen-Kuan,KONG Fan-Yu and HAO Rong
 • 2013,24(2):266-278 [Abstract(2432)]  [View PDF(2954)]
 • Optimization Scheme for Multi-User Video Transmission Over MIMO Multi-Hop Wireless Networks
 • ZHOU Chao,ZHANG Xing-Gong and GUO Zong-Ming
 • 2013,24(2):279-294 [Abstract(2457)]  [View PDF(2554)]
 • Exploring Hierarchical Consistency Based on Generalized Time-Space Field in Distributed Simulation Application
 • FAN Lin-Jun,LING Yun-Xiang,WANG Tao and YAN Hou-Yi
 • 2013,24(2):317-330 [Abstract(2192)]  [View PDF(2441)]
 • Adaptive Metadata Load Balancing for Object Storage Systems
 • CHEN Tao,XIAO Nong and LIU Fang
 • 2013,24(2):331-342 [Abstract(2755)]  [View PDF(3091)]
 • Comprehensive Scheduling Algorithm for Asymmetric Multi-Core Processors
 • CHEN Rui-Zhong,QI De-Yu,LIN Wei-Wei and LI Jian
 • 2013,24(2):343-357 [Abstract(2428)]  [View PDF(2761)]
 • Adaptive Virtualized Resource Management for Application's SLO Guarantees
 • WEN Yu,MENG Dan and ZHAN Jiang-Feng
 • 2013,24(2):358-377 [Abstract(2519)]  [View PDF(2766)]
 • Scheduling Periodic Independent Tasks on Single-Level Tree Grid
 • WANG Zhen-Yu and LI Zhao-Yu
 • 2013,24(2):378-390 [Abstract(2311)]  [View PDF(2620)]
 • Parallel Multigrid Solver for Unstructured Grid
 • LI Zong-Zhe,WANG Zheng-Hua,YAO Lu and CAO Wei
 • 2013,24(2):391-404 [Abstract(2190)]  [View PDF(4683)]
 • Hidden OS Objects Correlated Detection Technology Based on VMM
 • LI Bo,WO Tian-Yu,HU Chun-Ming,LI Jian-Xin,WANG Ying and HUAI Jin-Peng
 • 2013,24(2):405-420 [Abstract(2877)]  [View PDF(3753)]
 • Review Articles

 • New Landscape of Data Management Technologies
 • QIN Xiong-Pai,WANG Hui-Ju,LI Fu-Rong,LI Cui-Ping,CHEN Hong,ZHOU Xuan,DU Xiao-Yong and WANG Shan
 • 2013,24(2):175-197 [Abstract(7538)]  [View PDF(8146)]
 • Mobility-Assisted Data Gathering Strategies in WSNs
 • ZHANG Xi-Wei,DAI Hai-Peng,XU Li-Jie and CHEN Gui-Hai
 • 2013,24(2):198-214 [Abstract(6441)]  [View PDF(5027)]
 • Architecture of the Data Center Network
 • WEI Xiang-Lin,CHEN Ming,FAN Jian-Hua,ZHANG Guo-Min and LU Zi-Yi
 • 2013,24(2):295-316 [Abstract(7128)]  [View PDF(10513)]