Volume 23,Issue 2,2012 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Robust Semi-Supervised Learning Algorithm Based on Maximum Correntropy Criterion
 • YANG Nan-Hai,HUANG Ming-Ming,HE Ran and WANG Xiu-Kun
 • 2012,23(2):279-288 [Abstract(4566)]  [View PDF(5694)807.03 K]
 • Dynamic Multi-Document Summarization Model
 • LIU Mei-Ling,ZHENG De-Quan,ZHAO Tie-Jun and YU Yang
 • 2012,23(2):289-298 [Abstract(3299)]  [View PDF(3720)756.25 K]
 • Pedestrian Detection Method of Integrated Motion Information and Appearance Features
 • GUO Li-Jun,LIU Xi,ZHAO Jie-Yu and SHI Zhong-Zhi
 • 2012,23(2):299-309 [Abstract(3567)]  [View PDF(5049)1.91 M]
 • Coverage Optimization of Occlusion-Free Surveillance for Video Sensor Networks
 • JIANG Yi-Bo,WANG Wan-Liang,CHEN Wei-Jie,ZHENG Jian-Wei and YAO Xin-Wei
 • 2012,23(2):310-322 [Abstract(3835)]  [View PDF(3677)1.79 M]
 • Performance Analysis of (X,S)-Bottleneck Cell in Large-Scale Wireless Networks
 • YAN Guo-Feng,WANG Jian-Xin and CHEN Shu-Hong
 • 2012,23(2):323-334 [Abstract(3281)]  [View PDF(3531)1.02 M]
 • Self-Loading Decreasing Rate Packet Train Method for Available Bandwidth Estimation
 • ZHANG Da-Lu,HU Zhi-Guo,ZHU An-Qi and ZHANG Jun-Sheng
 • 2012,23(2):335-351 [Abstract(3605)]  [View PDF(4917)1.08 M]
 • Privacy Metric for User’s Trajectory in Location-Based Services
 • WANG Cai-Mei,GUO Ya-Jun and GUO Yan-Hua
 • 2012,23(2):352-360 [Abstract(4119)]  [View PDF(4235)703.62 K]
 • Network-Wide Anomaly Detection Method Based on Multiscale Principal Component Analysis
 • QIAN Ye-Kui,CHEN Ming,YE Li-Xin,LIU Feng-Rong,ZHU Shao-Wei and ZHANG Han
 • 2012,23(2):361-377 [Abstract(4561)]  [View PDF(5177)1.25 M]
 • Semantics-Based Malware Behavior Signature Extraction and Detection Method
 • WANG Rui,FENG Deng-Guo,YANG Yi and SU Pu-Rui
 • 2012,23(2):378-393 [Abstract(4704)]  [View PDF(10696)1.01 M]
 • Certificateless Generalized Signcryption Scheme without Random Oracles
 • LIU Lian-Dong,JI Hui-Fang,HAN Wen-Bao and ZHAO Long
 • 2012,23(2):394-410 [Abstract(3094)]  [View PDF(3413)1.02 M]
 • Fault Tolerance Scheme Using Parallel Recomputing for OpenMP Programs
 • FU Hong-Yi,DING Yan,SONG Wei and YANG Xue-Jun
 • 2012,23(2):411-427 [Abstract(3197)]  [View PDF(3943)973.17 K]
 • Grid Resource Allocation Model Based on Incomplete Information Game
 • LI Ming-Chu,XU Lei,SUN Wei-Feng,LU Kun and GUO Cheng
 • 2012,23(2):428-438 [Abstract(4438)]  [View PDF(4005)862.95 K]
 • Special Issue's Articles

 • Preface
 • 孙毓忠,臧斌宇
 • 2012,23(2):177-178 [Abstract(6528)]  [View PDF(4571)303.41 K]
 • Resource Management in Internet-Oriented Data Centers
 • ZHANG Wei,SONG Ying,RUAN Li,ZHU Ming-Fa and XIAO Li-Min
 • 2012,23(2):179-199 [Abstract(6597)]  [View PDF(7814)1.15 M]
 • Energy-Efficiency Model and Measuring Approach for Cloud Computing
 • SONG Jie,LI Tian-Tian,YAN Zhen-Xing,NA Jun and ZHU Zhi-Liang
 • 2012,23(2):200-214 [Abstract(8576)]  [View PDF(10034)2.05 M]
 • Software-Based Green Proxy System for Wireless Networks
 • LIU Chen,LU Jia-Liang,KONG Ling-He,WU Feng-Gang,WU Qiang and WU Min-You
 • 2012,23(2):215-229 [Abstract(5780)]  [View PDF(4150)1.15 M]
 • Embedded Software Energy Modeling Method at Architecture Level
 • LIU Xiao-Bin,GUO Bing,SHEN Yan,XIONG Bing,WANG Ji-He,WU Yuan-Sheng and LIU Yun-Ben
 • 2012,23(2):230-239 [Abstract(6382)]  [View PDF(5046)774.68 K]
 • Adaptive Scheduling Algorithm Based on Dynamic Core-Resource Partitions for Many-Core Processor Systems
 • CAO Yang-Jie,QIAN De-Pei,WU Wei-Guo and DONG Xiao-She
 • 2012,23(2):240-252 [Abstract(6238)]  [View PDF(5189)1.06 M]
 • Distributed Search Engine System Productivity Modeling and Evaluation
 • ZHANG Wei-Zhe,ZHANG Hong-Li,XU Xiao and HE Hui
 • 2012,23(2):253-265 [Abstract(6207)]  [View PDF(5118)821.92 K]
 • Policy of Energy Optimal Management for Cloud Computing Platform with Stochastic Tasks
 • TAN Yi-Ming,ZENG Guo-Sun and WANG Wei
 • 2012,23(2):266-278 [Abstract(7061)]  [View PDF(6731)878.43 K]