Volume 22,Issue zk1,2011 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Energy-Balanced and Reliable Topology Control Game Algorithm for Sensor Networks
 • HAO Xiao-Chen,ZHANG Ya-Xiao,LIU Bin and JIA Nan
 • 2011,22(zk1):1-12 [Abstract(3411)]  [View PDF(4309)832.07 K]
 • Design of Data Storage Scheme Supporting for Multi-Dimensional Query
 • MAO Ke-Ji,HE Wen-Xiu,ZHAO Xiao-Min,XIA Ming,OU Yan-Qiang and CHEN Qing-Zhang
 • 2011,22(zk1):13-22 [Abstract(3265)]  [View PDF(3313)576.92 K]
 • Node Localization in Wireless Ad-Hoc Networks Using Elastic Force
 • GUAN Lu-Bin,WU Xiao-Bing and CHEN Gui-Hai
 • 2011,22(zk1):23-31 [Abstract(2987)]  [View PDF(3417)858.17 K]
 • Target Moving Path Algorithm in Wireless Sensor Networks
 • MA Yin,WANG Ru-Chuan,SUN Li-Juan and HUANG Hai-Ping
 • 2011,22(zk1):32-39 [Abstract(3202)]  [View PDF(3342)1.05 M]
 • Self-Localization Mechanism for Acoustic Array Network Based on Target Assistance under the Limited Beacons
 • XUE Hai-Liang,SHAO Hua-Jie,WANG Zhi,LI Yuan-Shi,LUO Ji-An,BAO Ming and FENG Da-Hang
 • 2011,22(zk1):40-50 [Abstract(3652)]  [View PDF(3305)821.98 K]
 • Two-Dimensional Clock Synchronization Algorithm for Vehicular Delay Tolerant Network
 • ZHAO Zhong-Hua,HUANGFU Wei,LIU Yan and SUN Li-Min
 • 2011,22(zk1):51-61 [Abstract(3348)]  [View PDF(2952)810.77 K]
 • Sleep-Wake Scheduling Mechanism in Dual-Radio Wireless Sensor Networks
 • YANG Jian,LI Jin-Bao,GUO Long-Jiang and ZHANG De-Sheng
 • 2011,22(zk1):62-72 [Abstract(3419)]  [View PDF(3183)793.88 K]
 • Omni-Fitting RSSI Map Based Self-Localization Algorithm
 • XU Xue-Yong,HUANG He,HUANG Liu-Sheng,XU Hong-Li,ZHANG Yin-Dong and LIU Gang
 • 2011,22(zk1):73-82 [Abstract(3160)]  [View PDF(4251)657.93 K]
 • Data Dissemination Scheme Based on Adaptive Density of Nodes in Vehicular Ad-Hoc Networks
 • YANG Wei-Dong,LIU Ji-Zhao,LIU Yan,DENG Miao-Lei and ZHOU Xin-Yun
 • 2011,22(zk1):83-92 [Abstract(3492)]  [View PDF(3457)670.30 K]
 • Trade Randomness for Structure in Double Blind Data Discovery in Wireless Sensor Networks
 • YANG Jin-Feng,SHI Gao-Tao and ZHAO Zeng-Hua
 • 2011,22(zk1):93-101 [Abstract(2808)]  [View PDF(2800)704.13 K]
 • Acoustic Source Localization Scheme without Time Synchronization
 • YU Ran,XU Bin and SUN Guo-Dong
 • 2011,22(zk1):102-110 [Abstract(3295)]  [View PDF(4053)698.95 K]
 • Anti-Theft Technology Based on Wireless Sensor Network
 • DUAN Jin-Sheng,GUO Long-Jiang,LIU Yong and ZHU Jing-Hua
 • 2011,22(zk1):111-121 [Abstract(2591)]  [View PDF(3431)757.18 K]
 • Cooperative Routing Algorithm for Network Lifetime Maximization in Wireless Sensor Networks
 • CHEN Yong-Rui and YI Wei-Dong
 • 2011,22(zk1):122-130 [Abstract(2801)]  [View PDF(3365)590.07 K]
 • K-CLOSE:Algorithm for Finding the Close Regions in Wireless Sensor Networks Based Uncertain Graph Mining Technology
 • HAN Meng,LI Jian-Zhong and ZOU Zhao-Nian
 • 2011,22(zk1):131-141 [Abstract(2660)]  [View PDF(3486)942.24 K]
 • Scheduling Policy Based on Binary Tree for Data Aggregation in Wireless Sensor Networks
 • LIU Xiao-Feng,WANG Yi-Xiong,ZHANG Zi-Qi and YE Ning
 • 2011,22(zk1):142-148 [Abstract(2872)]  [View PDF(2772)531.13 K]
 • Coverage Algorithm Based on Virtual Radius for Wireless Sensor Networks
 • LI Xiao-Long,LI Ming-Ming,HUANG Ting-Lei and LIN Ya-Ping
 • 2011,22(zk1):149-156 [Abstract(3142)]  [View PDF(2791)567.86 K]
 • Link-Ware Based Routing Protocol for VANET
 • SHEN Hu,WANG Xiao-Dong,ZHOU Xing-Ming and XIA Ge-Ming
 • 2011,22(zk1):157-164 [Abstract(2488)]  [View PDF(2853)667.80 K]
 • Approximation Algorithm Based on Uniform Clustering for 2-Domatic Partition
 • ZHANG Qing-Bo,YU Ji-Guo and WANG Guang-Hui
 • 2011,22(zk1):165-174 [Abstract(2722)]  [View PDF(2640)928.27 K]
 • EasiLWR:A Lightweight Wireless Reprogramming Approach for Sensor Network
 • QIU Jie-Fan,LI Dong,SHI Hai-Long and CUI Li
 • 2011,22(zk1):175-181 [Abstract(2670)]  [View PDF(2613)455.47 K]
 • Simultaneous Deployment and Scheduling for Real-Time Event Capture in Sensor Networks
 • LU Han-Cheng,LI Yan-Jun and ZHU Yi-Hua
 • 2011,22(zk1):182-190 [Abstract(3337)]  [View PDF(2811)526.02 K]