Volume 19,Issue zk,2008 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Building Algorithm of Triangulation Based on LiDAR Point Clouds
 • LIU Xiao-Ping,ZHU Xiao-Qiang,YU Ye,YUAN Xiao-Hui and Bill P. BUCKLES2
 • 2008,19(zk):1-9 [Abstract(4617)]  [View PDF(7013)1.57 M]
 • Interactive Space-Time Video Matting Approach
 • DING Zi-Ang,XIA Jia-Zhi,GUAN Yu,CHEN Wei and PENG Qun-Sheng
 • 2008,19(zk):10-18 [Abstract(3379)]  [View PDF(4430)669.84 K]
 • A Mesh Parameterization-Based Image Retargeting Method
 • SHI Jian,GUO Yan-Wen,DU Zhen-Long,ZHANG Fu-Yan and PENG Qun-Sheng
 • 2008,19(zk):19-30 [Abstract(4319)]  [View PDF(4624)1.18 M]
 • Variational OBB-Tree Approximation for Solid Object
 • WANG Rui,HUA Wei,XU Gao-Feng,PENG Qun-Sheng and BAO Hu-Jun
 • 2008,19(zk):31-40 [Abstract(2997)]  [View PDF(3862)854.49 K]
 • V-System and Expression of Geometric Group Information in Frequency Domain
 • LI Jian,SONG Rui-Xia,YE Meng-Jie,LIANG Yan-Yan and QI Dong-Xu
 • 2008,19(zk):41-51 [Abstract(2444)]  [View PDF(3374)1.20 M]
 • A Segment Abstraction-Integrate Algorithm Based on Polygon Approximation and Finite State Machines
 • Lü Xin-Qiao
 • 2008,19(zk):52-58 [Abstract(2916)]  [View PDF(3740)445.22 K]
 • Exposing Digital Forgeries by Detecting Traces of Smoothing
 • CHEN Ying,ZHAO Peng and WANG Yu-Ping
 • 2008,19(zk):59-68 [Abstract(3188)]  [View PDF(4288)936.87 K]
 • Human Action Recognition Using Manifold Learning and Hidden Conditional Random Fields
 • LIU Fa-Wang and JIA Yun-De
 • 2008,19(zk):69-77 [Abstract(3643)]  [View PDF(5583)656.23 K]
 • Tetrahedral Mesh Generation from Medical Volume Data
 • CHEN Xin and XIONG Yue-Shan
 • 2008,19(zk):78-86 [Abstract(3098)]  [View PDF(4430)748.42 K]
 • Design and Research on Particle Filtering for Human Hand 3D Tracking
 • FENG Zhi-Quan,YANG Bo,ZHENG Yan-Wei,TANG Hao-Kui,XU Tao and LI Yi
 • 2008,19(zk):87-95 [Abstract(2804)]  [View PDF(3964)1.40 M]
 • A Robust Endpoint Detection Algorithm for Video Caption Generation
 • LI Qi,MA Hua-Dong and FENG Shuo
 • 2008,19(zk):96-103 [Abstract(3867)]  [View PDF(4642)609.82 K]
 • Study on Complicated Workflow Structure Mining
 • SONG Wei,GAO Dian-Fang and LIU Qiang
 • 2008,19(zk):104-111 [Abstract(2789)]  [View PDF(3878)739.05 K]
 • A Multipath on-Demand Routing with Path Selection Entropy for Ad Hoc Networks
 • SUN Bao-Lin,GUI Chao,ZHANG Qi-Fei,YAN Bing and YE Xue-Jun
 • 2008,19(zk):112-120 [Abstract(12427)]  [View PDF(11645)594.29 K]
 • Parameter Choosing Method of Support Vector Regression for Time Series Prediction
 • LIN Shu-Kuan,XU Chuan-Fei,QIAO Jian-Zhong,ZHANG Shao-Min,ZHI Li-Jia and YU Ge
 • 2008,19(zk):121-130 [Abstract(2659)]  [View PDF(4365)806.41 K]
 • Remeshing and Multiresolution Modeling Method Based on the Flow Line
 • XIONG Yun-Hui,LI Gui-Qing,HAN Guo-Qiang and PENG Li
 • 2008,19(zk):131-142 [Abstract(3703)]  [View PDF(4786)1.11 M]
 • Efficient Collision Detection Algorithm Based on Separating Bounding Volumes
 • WANG Yi,LI Wen-Hui and ZHANG Zhen-Hua
 • 2008,19(zk):143-150 [Abstract(2998)]  [View PDF(4729)921.88 K]
 • Camera Calibration and Player Detection in 3D Reconstruction
 • YU Jun-Qing,WANG Xuan and HE Yun-Feng
 • 2008,19(zk):151-160 [Abstract(3158)]  [View PDF(4298)1.70 M]
 • Construction of Geometric PDE Bézier Surface with G1 Continuity
 • XU Guo-Liang and LI Ming
 • 2008,19(zk):161-172 [Abstract(3125)]  [View PDF(3194)738.48 K]
 • Essential Factors of Error of Multi-State Model in Finite Element Field
 • LIU Xiao-Ping,LI Shu-Jie,WU Min and JIN Can
 • 2008,19(zk):173-181 [Abstract(2602)]  [View PDF(3955)586.84 K]
 • Quantitative Occlusion Analysis Based on Oriented Bounding Box Trees
 • ZHANG Chi,ZHANG Feng-Jun,CHEN Lei,FENG Hai-Lan and DAI Guo-Zhong
 • 2008,19(zk):182-189 [Abstract(2555)]  [View PDF(3486)567.50 K]
 • Parallel Collision Detection Algorithm Based on Mixed BVH and OpenMP
 • ZHAO Wei,TAN Rui-Pu and LI Wen-Hui
 • 2008,19(zk):190-201 [Abstract(3024)]  [View PDF(4031)688.71 K]
 • Perspective Distortion Minimization Algorithm for Image Repairing from a Large Displacement View
 • LIU Chun-Xiao,PENG Qun-Sheng,YANG Ying-Zhen,WANG Jin and CHEN Wei
 • 2008,19(zk):202-212 [Abstract(3230)]  [View PDF(3239)822.99 K]