Volume 19,Issue 3,2008 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Heuristic Algorithms for Dynamic Spectrum Assignment in Open Spectrum System
 • HAO Dan-Dan,ZOU Shi-Hong and CHENG Shi-Duan
 • 2008,19(3):479-491 [Abstract(3018)]  [View PDF(3440)740.47 K]
 • An Efficient Approximation Algorithm for Maximum Simple Sharing Problem
 • LI Jian,ZHANG Tao,XIE Zhi-Yi and ZHU Hong
 • 2008,19(3):492-499 [Abstract(2955)]  [View PDF(2983)455.03 K]
 • Complexity and Improved Heuristic Algorithms for Binary Fingerprints Clustering
 • LIU Pei-Qiang,ZHU Da-Ming,XIE Qing-Song,FAN Hui and MA Shao-Han
 • 2008,19(3):500-510 [Abstract(3457)]  [View PDF(2817)614.79 K]
 • k-LSAT is NP-Complete for k≥3
 • XU Dao-Yun,DENG Tian-Yan and ZHANG Qing-Shun
 • 2008,19(3):511-521 [Abstract(3702)]  [View PDF(3335)522.39 K]
 • Escape Analysis: Embrace the Open World
 • SHI Xiao-Hua,WU Gan-Sha,JIN Mao-Zhong,LUEH Guei-Yuan,LIU Chao and WANG Lei
 • 2008,19(3):522-532 [Abstract(3086)]  [View PDF(2913)550.77 K]
 • An Organization-Entity Capability Based Software Process Modeling Method
 • XIAO Jun-Chao,WANG Qing,LI Ming-Shu,ZHANG Lei and LIU Da-Peng
 • 2008,19(3):533-544 [Abstract(3696)]  [View PDF(3333)522.53 K]
 • Service Relationship Ontology-Based Web Services Creation
 • XU Meng,CHEN Jun-Liang,PENG Yong and MEI Xiang
 • 2008,19(3):545-556 [Abstract(3422)]  [View PDF(4041)719.03 K]
 • A Discriminative Reranking Approach to Spelling Correction
 • ZHANG Yang,HE Pi-Lian,XIANG Wei and LI Mu
 • 2008,19(3):557-564 [Abstract(3522)]  [View PDF(4092)490.66 K]
 • A Gradual Approach for Model-Based Diagnosis
 • ZHANG Xue-Nong,JIANG Yun-Fei,CHEN Ai-Xiang and ZHANG Li-Cheng
 • 2008,19(3):584-593 [Abstract(3080)]  [View PDF(3064)528.95 K]
 • Reasoning with General Terminological Axioms in Fuzzy Description Logic FALCN
 • LI Yan-Hui,XU Bao-Wen,LU Jian-Jiang and KANG Da-Zhou
 • 2008,19(3):594-604 [Abstract(2910)]  [View PDF(3191)717.09 K]
 • A Defeasible Logic-Based Flexible Agent for Autonomic Computing
 • LIAO Bei-Shui,HUANG Hua-Xin and GAO Ji
 • 2008,19(3):605-620 [Abstract(4075)]  [View PDF(3372)828.11 K]
 • Text Extraction Based on Maximum-Minimum Similarity Training Method
 • FU Hui,LIU Xia-Bi and JIA Yun-De
 • 2008,19(3):621-629 [Abstract(3882)]  [View PDF(3341)657.78 K]
 • Confusion Class Discrimination Techniques for Text Classification
 • ZHU Jing-Bo,WANG Hui-Zhen and ZHANG Xi-Juan
 • 2008,19(3):630-639 [Abstract(4171)]  [View PDF(3936)544.64 K]
 • Numerical Attribute Reduction Based on Neighborhood Granulation and Rough Approximation
 • HU Qing-Hua,YU Da-Ren and XIE Zong-Xia
 • 2008,19(3):640-649 [Abstract(5979)]  [View PDF(5532)591.53 K]
 • MHC Regulation Based Immune Formula Discovering Algorithm
 • HU Min,WU Geng-Feng and YANG Jing
 • 2008,19(3):650-662 [Abstract(3228)]  [View PDF(2924)637.37 K]
 • Tri-Training and Data Editing Based Semi-Supervised Clustering Algorithm
 • DENG Chao and GUO Mao-Zu
 • 2008,19(3):663-673 [Abstract(3601)]  [View PDF(5077)693.15 K]
 • Multiple Pattern Matching on Chinese/English Mixed Texts
 • SUN Qin-Dong,HUANG Xin-Bo and WANG Qian
 • 2008,19(3):674-686 [Abstract(3820)]  [View PDF(4212)564.14 K]
 • A Hotspots-Free Overlay Cooperative Caching Scheme
 • LI Chun-Hong,FENG Guo-Fu,GU Tie-Cheng,LU Sang-Lu and CHEN Dao-Xu
 • 2008,19(3):744-754 [Abstract(2966)]  [View PDF(3259)583.85 K]
 • Repeated-Game Modeling of Cooperation Enforcement in Wireless Ad Hoc Network
 • LU Yin,SHI Jin and XIE Li
 • 2008,19(3):755-768 [Abstract(3518)]  [View PDF(4111)784.18 K]
 • Adaptive Congestion Control Strategy for Multirate Multicast Sessions in Ad Hoc Networks
 • XU Wei-Qiang,WU Tie-Jun,WANG Ya-Ming,ZHANG Yun-Hua and CHEN Ji-Ming
 • 2008,19(3):769-778 [Abstract(3555)]  [View PDF(3158)540.18 K]
 • Review Articles

 • Granular Rough Theory Research
 • CHEN Bo and ZHOU Ming-Tian
 • 2008,19(3):565-583 [Abstract(7831)]  [View PDF(5756)874.19 K]
 • Research Paradigm of Capacity Analysis and Optimizing Theory on Wireless Mesh Network
 • YANG Pan-Long and CHEN Gui-Hai
 • 2008,19(3):687-701 [Abstract(5558)]  [View PDF(5352)844.20 K]
 • Research and Development of Botnets
 • ZHUGE Jian-Wei,HAN Xin-Hui,ZHOU Yong-Lin,YE Zhi-Yuan and ZOU Wei
 • 2008,19(3):702-715 [Abstract(8256)]  [View PDF(7838)2.24 M]
 • Power Control for Wireless Sensor Networks
 • LI Fang-Min,XU Wen-Jun and LIU Xin-Hua
 • 2008,19(3):716-732 [Abstract(6974)]  [View PDF(8001)1.06 M]
 • Buffer Sizing in Internet Routers
 • LI Yu-Feng,QIU Han,LAN Ju-Long and WANG Bin-Qiang
 • 2008,19(3):733-743 [Abstract(5893)]  [View PDF(5551)549.61 K]