Volume 14,Issue 7,2003 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Comparing JIAJIA with MPI on PC Cluster
 • HU Ming-Chang,SHI Gang,HU Wei-Wu,TANG Zhi-Min and ZHANG Fu-Xin
 • 2003,14(7):1187-1194 [Abstract(3816)]  [View PDF(3752)714.38 K]
 • Research on Matching Algorithm for XML-Based Software Component Query
 • XU Ru-Zhi,QIAN Le-Qiu,CHENG Jian-Ping,WANG Yuan-Feng and ZHU San-Yuan
 • 2003,14(7):1195-1202 [Abstract(3576)]  [View PDF(3780)869.80 K]
 • RFRTOS:A Real-Time Operation System Based on Linux
 • LI Xiao-Qun,ZHAO Hui-Bin,YE Yi-Min and SUN Yu-Fang
 • 2003,14(7):1203-1212 [Abstract(3497)]  [View PDF(5016)725.30 K]
 • Research on the Business Component Design of Enterprise Information System
 • XU Wei,YIN Bao-Lin and LI Zhao-Yuan
 • 2003,14(7):1213-1220 [Abstract(3715)]  [View PDF(3435)697.44 K]
 • Implementing Architecture Recovery by Using Improved Genetic Algorithm
 • LI Qing-Shan and CHEN Ping
 • 2003,14(7):1221-1228 [Abstract(3013)]  [View PDF(3126)710.91 K]
 • A Multi-Scale Mixed Algorithm for Data Mining of Complex System
 • KANG Zhuo,HUANG Jing-Wei,LI Yan and KANG Li-Shan
 • 2003,14(7):1229-1237 [Abstract(3719)]  [View PDF(4045)783.66 K]
 • A Multi-Instance Regression Algorithm Based on Neural Network
 • ZHANG Min-Ling and ZHOU Zhi-Hua
 • 2003,14(7):1238-1242 [Abstract(3408)]  [View PDF(4252)485.23 K]
 • A Pareto Strength Evolutionary Algorithm for Constrained Optimization
 • ZHOU Yu-Ren,LI Yuan-Xiang,WANG Yong and KANG Li-Shan
 • 2003,14(7):1243-1249 [Abstract(3978)]  [View PDF(3437)722.69 K]
 • A Range Image Segmentation Algorithm Based on Gaussian Mixture Model
 • XIANG Ri-Hua and WANG Run-Sheng
 • 2003,14(7):1250-1257 [Abstract(4275)]  [View PDF(10964)959.92 K]
 • Hierarchical Cube Storage Structure for Data Warehouses
 • GAO Hong,LI Jian-Zhong and LI Jin-Bao
 • 2003,14(7):1258-1266 [Abstract(3693)]  [View PDF(4361)899.07 K]
 • A Mean Approximation Approach to a Class of Grid-Based Clustering Algorithms
 • LI Cun-Hua and SUN Zhi-Hui
 • 2003,14(7):1267-1274 [Abstract(3219)]  [View PDF(3044)791.47 K]
 • Mapping XML Documents to Relations in the Presence of Functional Dependencies
 • WANG Qing,ZHOU Jun-Mei,WU Hong-Wei,XIAO Jian-Chang and ZHOU Ao-Ying
 • 2003,14(7):1275-1281 [Abstract(4035)]  [View PDF(2967)558.73 K]
 • A Mobile Agent Communication Algorithm
 • WANG Zhong-Qun,TAO Xian-Ping and FENG Xin-Yu
 • 2003,14(7):1292-1299 [Abstract(3536)]  [View PDF(3440)618.11 K]
 • A Dynamic Handoff Scheme in Multimedia Wireless Networks
 • WEI Ya-Ya,LIN Chuang,REN Feng-Yuan and FU Qiang
 • 2003,14(7):1310-1317 [Abstract(3363)]  [View PDF(3125)672.55 K]
 • WebMark:一个Web服务器性能测试工具
 • ZHANG Guang-Yan,ZHENG Ming-Yang and JU Jiu-Bin
 • 2003,14(7):1318-1323 [Abstract(4362)]  [View PDF(3911)619.42 K]
 • Active Communication Mechanism of Mobile Agent System
 • YANG Bo,LIU Da-You,YANG Kun and ZHANG Zhao-Hui
 • 2003,14(7):1338-1344 [Abstract(4025)]  [View PDF(3729)590.36 K]
 • Review Articles

 • Wireless Sensor Networks
 • REN Feng-Yuan,HUANG Hai-Ning and LIN Chuang
 • 2003,14(7):1282-1291 [Abstract(32157)]  [View PDF(70120)832.28 K]
 • Design and Logical Analysis of Security Protocols
 • QING Si-Han
 • 2003,14(7):1300-1309 [Abstract(6727)]  [View PDF(5103)825.42 K]
 • A Survey of the Research on IP Multicast in Mobile Internet
 • WU Qian,WU Jian-Ping,XU Ke and LIU Ying
 • 2003,14(7):1324-1337 [Abstract(6548)]  [View PDF(4494)1.01 M]