Volume 14,Issue 6,2003 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Performance Analysis of Strictly Synchronized Stochastic Petri Nets
 • LIU Hong,LIN Chuang and WU Jian-Ping
 • 2003,14(6):1029-1036 [Abstract(2745)]  [View PDF(3254)701.13 K]
 • Application of Net Reduction to Feedback Controller Design of Petri Nets
 • WANG Shou-Guang,YAN Gang-Feng and JIANG Jing-Ping
 • 2003,14(6):1037-1042 [Abstract(3000)]  [View PDF(2936)617.53 K]
 • Design of a Trust Valuation Model in Software Service Coordination
 • XU Feng,Lü Jian,ZHENG Wei and CAO Chun
 • 2003,14(6):1043-1051 [Abstract(4780)]  [View PDF(3361)761.29 K]
 • Study and Application of a Workflow Meta-Model
 • ZHAO Wen,HU Wen-Hui,ZHANG Shi-Kun and WANG Li-Fu
 • 2003,14(6):1052-1059 [Abstract(3639)]  [View PDF(8119)613.88 K]
 • Priority Mapping in Real-Time Middleware
 • GUO Chang-Guo,WANG Huai-Min,ZOU Peng and WANG Feng
 • 2003,14(6):1060-1065 [Abstract(3383)]  [View PDF(3217)612.50 K]
 • Research on Component Composition and Its Formal Reasoning
 • REN Hong-Min and QIAN Le-Qiu
 • 2003,14(6):1066-1074 [Abstract(3582)]  [View PDF(4118)730.96 K]
 • Super-Resolution Restoration with Multi-Scale Edge-Preserving Regularization
 • ZHANG Xin-Ming and SHEN Lan-Sun
 • 2003,14(6):1075-1081 [Abstract(4032)]  [View PDF(5786)846.60 K]
 • A Method for Singularity Detection in Fingerprint Images
 • TAN Tai-Zhe,NING Xin-Bao,YIN Yi-Long,ZHAN Xiao-Si and CHEN Yun
 • 2003,14(6):1082-1088 [Abstract(3796)]  [View PDF(3556)842.76 K]
 • A Fast Clustering Algorithm Based on Reference and Density
 • MA Shuai,WANG Teng-Jiao,TANG Shi-Wei,YANG Dong-Qing and GAO Jun
 • 2003,14(6):1089-1095 [Abstract(3856)]  [View PDF(6043)693.83 K]
 • A Self-Learning Model under Uncertain Condition
 • WANG Guo-Yin and HE Xiao
 • 2003,14(6):1096-1102 [Abstract(3521)]  [View PDF(4066)924.73 K]
 • A Multiple Classifiers Integration Method Based on Full Information Matrix
 • TANG Chun-Sheng and JIN Yi-Hui
 • 2003,14(6):1103-1109 [Abstract(3284)]  [View PDF(3473)643.97 K]
 • An Improved Elman Model and Recurrent Back-Propagation Control Neural Networks
 • SHI Xiao-Hu,LIANG Yan-Chun and XU Xu
 • 2003,14(6):1110-1119 [Abstract(3730)]  [View PDF(3279)1.12 M]
 • A Host-Based Anomaly Intrusion Detection Model Based on Genetic Programming
 • SU Pu-Rui,LI De-Quan and FENG Deng-Guo
 • 2003,14(6):1120-1126 [Abstract(3537)]  [View PDF(3167)537.27 K]
 • A High Performance Web Server Based on Pipeline
 • YAO Nian-Min,ZHENG Ming-Yang and JU Jiu-Bin
 • 2003,14(6):1127-1133 [Abstract(4052)]  [View PDF(3505)562.36 K]
 • Towards Adaptive Load Balancing Services for Web Application Servers
 • FAN Guo-Chuang,ZHU Huan,HUANG Tao and FENG Yu-Lin
 • 2003,14(6):1134-1141 [Abstract(3365)]  [View PDF(3569)631.54 K]
 • A Web Pre-Fetching Model Based on Analyzing User Access Pattern
 • XU Huan-Qing and WANG Yong-Cheng
 • 2003,14(6):1142-1147 [Abstract(3570)]  [View PDF(4092)602.73 K]
 • A Security Model for Cryptographic Protocols
 • LIU Yi-Wen,LI Wei-Qin and FENG Deng-Guo
 • 2003,14(6):1148-1156 [Abstract(3830)]  [View PDF(2977)716.32 K]
 • A Multimedia Authentication System Combining Digital Signature and Digital Watermarking
 • HU Jun-Quan,HUANG Ji-Wu,ZHANG Long-Jun and HUANG Da-Ren
 • 2003,14(6):1157-1163 [Abstract(3460)]  [View PDF(4011)743.72 K]
 • Two Classes of Robust Threshold Key Escrow Schemes
 • CAO Zhen-Fu
 • 2003,14(6):1164-1171 [Abstract(3295)]  [View PDF(3369)699.52 K]
 • A Digital Fingerprinting Algorithm Based on Binary Codes
 • WANG Yan,Lü Shu-Wang and XU Han-Liang
 • 2003,14(6):1172-1177 [Abstract(3713)]  [View PDF(3580)611.05 K]
 • Analyzing and Improving the TCP Stability in Wireless Ad Hoc Networks
 • LI Yun,CHEN Qian-Bin,LONG Ke-Ping and WU Shi-Qi
 • 2003,14(6):1178-1186 [Abstract(4058)]  [View PDF(4148)855.56 K]