Volume 11,Issue 6,2000 Table of Contents

Other Issues:  
  
Contents

 • Building Hybrid Real Time Systems in XYZ/E——Implemen-tation of the Steam-Boiler Control Specification Problem
 • YAN An and TANG Zhi song
 • 2000,11(6):711-719 [Abstract(3156)]  [View PDF(3028)484.26 K]
 • Flexible Cooperative Transaction Model
 • MO Qian,LI Zi mu,TAN Yu song and ZHOU Xing ming
 • 2000,11(6):720-726 [Abstract(2942)]  [View PDF(2380)423.76 K]
 • Abstract Test Methods for Network Relay System
 • BI Jun and WU Jian ping
 • 2000,11(6):727-734 [Abstract(2625)]  [View PDF(3073)496.65 K]
 • FDBSCAN: A Fast DBSCAN Algorithm
 • ZHOU Shui geng,ZHOU Ao ying,JIN Wen,FAN Ye and QIAN Wei ning
 • 2000,11(6):735-744 [Abstract(3581)]  [View PDF(3878)1.26 M]
 • Relation of in R/M and ≤T in R
 • SUI Yue-fei
 • 2000,11(6):745-750 [Abstract(2254)]  [View PDF(2506)1.67 M]
 • Structural Operational Semantic Approach to Knowledge Base Maintenance
 • SU Kai-le
 • 2000,11(6):758-766 [Abstract(2592)]  [View PDF(2618)612.08 K]
 • Structural Operational Semantic Approach to Knowledge Base Maintenance
 • LI Wei,ZHANG Shi-kun,WANG Li-fu,FENG Hui and YANG Fu-qing
 • 2000,11(6):758-766 [Abstract(2488)]  [View PDF(2387)322.02 K]
 • Design and Analysis of String Matching Algorithm on Distributed Memory Machine
 • CHEN Guo-liang,LIN Jie and GU Nai-jie
 • 2000,11(6):771-778 [Abstract(2954)]  [View PDF(2904)455.89 K]
 • A Role Hierarchy Model for Role-Based Access Control and Its Application
 • ZHONG Hua,FENG Yu-lin and JIANG Hong-an
 • 2000,11(6):779-784 [Abstract(3518)]  [View PDF(3064)403.49 K]
 • A Real-Time Algorithm of 3-D Shadow Generation for Point Light Sources
 • LIU Lie-ming and WU En-hua
 • 2000,11(6):785-790 [Abstract(3109)]  [View PDF(3010)811.32 K]
 • A Scheme of Active Hierarchical Multicast Routing
 • HE Dan,CHEN Dao-xu and XIE Li
 • 2000,11(6):791-798 [Abstract(2574)]  [View PDF(2578)533.91 K]
 • An Adaptive Method for Text-Independent Speaker Verification
 • ZHANG Yi-ying,ZHU Xiao-yan and ZHANG Bo
 • 2000,11(6):799-803 [Abstract(2409)]  [View PDF(2529)369.24 K]
 • Application of P-Fourier Transform to Handwritten Chinese Character Recognition
 • YAO Dan-lin,CHEN Huo-wang and YIN Jian-ping
 • 2000,11(6):804-808 [Abstract(3060)]  [View PDF(2992)736.51 K]
 • Commonsense Oriented Temporal Reasoning
 • XU Jin-hui,MAO Xi-ping,LIU Gui-xia and SHI Chun-yi
 • 2000,11(6):809-815 [Abstract(2599)]  [View PDF(2658)458.96 K]
 • An Effective Resource Reservation Strategy for Guaranteed End-to-End Delay Requirements
 • ZHAN Yong-zhao,ZENG Qing-kai,HE Dan and XIE Li
 • 2000,11(6):816-822 [Abstract(2659)]  [View PDF(2844)501.64 K]
 • Ecological Evolution Model Guided by Life Period
 • CAO Xian-bin,XU Kai,ZHANG Jie and WANG Xu-fa
 • 2000,11(6):823-828 [Abstract(2868)]  [View PDF(2463)359.99 K]
 • Loading of a Real-Time Main Memory Database
 • LIU Yun-sheng and LI Guo-hui
 • 2000,11(6):829-835 [Abstract(2989)]  [View PDF(2601)402.22 K]
 • An Approach for Transforming Ada83 Serving Tasks to Ada95 Protected Objects
 • LI Bang-qing,XU Bao-wen,LIU Chao,ZHANG Mao-lin,YAN Hai-hua,YANG Feng and HE Zhi-tao
 • 2000,11(6):836-840 [Abstract(2550)]  [View PDF(2499)487.29 K]
 • A Method for Disseminating and Integrating Relational Database across Networks
 • XI Jian-qing,XIA Zhi-zhong and LIU Fa-gui
 • 2000,11(6):848-852 [Abstract(2502)]  [View PDF(2627)351.43 K]
 • Review Articles

 • Review on Active Contour Model (Snake Model)
 • LI Pei-hua and ZHANG Tian-wen
 • 2000,11(6):751-757 [Abstract(5898)]  [View PDF(7343)497.16 K]